upadłość firmy

Upadłość firmy. Jak wygląda bankructwo w biznesie?

Dzisiaj, w dobie pandemii koronawirusa, coraz częściej mówi się o upadłości firm. Dotyczy ona nie tylko dużych spółek, ale również mniejszych działalności gospodarczych.

Upadłość firmy – co to jest?

Bankructwo, plajta, inaczej upadłość przedsiębiorcy to proces, który prowadzony jest w przypadku firm, które znajdują się w złej sytuacji finansowej. Jest to proces regulowany przepisami prawa, a dokładnie Ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535).

W przepisach wyżej wymienionej Ustawy można znaleźć dokładne informacje dotyczące postępowań upadłościowych. Są one regulowane precyzyjnymi przepisami, co powoduje, że upadłość działalności gospodarczej możliwa jest jedynie po spełnieniu odpowiednich warunków.

Nie należy przy tym mylić zwykłego zamknięcia firmy na skutek jej gorszej sytuacji z postępowaniami upadłościowymi. Prowadzone zgodnie z Ustawą bankructwo firmy jest złożonym procesem, który ma także określone konsekwencje prawne. Dla wielu firm skorzystanie z takiego postępowania jest znacznie bardziej korzystne niż zwykłe zakończenie działalności.

Kiedy firma może ogłosić swoją upadłość?

Wielu przedsiębiorców nie wie, jak ogłosić upadłość firmy. Aby można było ogłosić bankructwo, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Pierwszym z nich jest właściwa zdolność upadłościowa – dotyczy ona określonych podmiotów, drugim natomiast niewypłacalność wraz z możliwością oddłużenia.

Zdolność upadłościową posiadają różne podmioty. Możliwa jest zatem upadłość firmy jednoosobowej, czyli tej, która prowadzona jest na podstawie wpisu do CEIDG, ale również prawo pozwala na prowadzenie postępowań upadłościowych w stosunku do spółek.

Niewypłacalnością nazywa się z kolei sytuację, gdy firma nie jest zdolna do regulowania swoich zobowiązań na skutek niekorzystnej sytuacji finansowej, w jakiej się znalazła. Przyczyny niewypłacalności mogą być zróżnicowane, na przykład kryzys gospodarczy, rosnąca konkurencja, przestarzałe metody produkcji.

Niewypłacalność firmy oznacza, że:

  • opóźnienie w płatnościach jest dłuższe niż 3 miesiące
  • wartość posiadanych zobowiązań jest wyższa niż majątek dłużnika przez czas dłuższy niż 2 lata

Ważny termin 30 dni na złożenie wniosku o upadłość

Gdy pojawiają się przesłanki wskazujące, że ogłoszenie upadłości firmy jest możliwe, w takim przypadku firma powinna w terminie 30 dni złożyć odpowiedni wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie. W przeciwnym przypadku rozpoczęcie postępowania upadłościowego nie będzie możliwe.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać odpowiednie dane – formularze można znaleźć w sieci.

We wniosku o upadłość wpisuje się między innymi poniższe informacje:

  • dane identyfikujące firmę, która chce poddać się postępowaniu upadłościowemu, w tym jej adres
  • okoliczności, w których pojawiła się konieczność prowadzenia postępowania
  • informacje o prawie, któremu dłużnik podlega – prawo polskie, członkowskie
  • informacje o tym, czy dłużnik to osoba publiczna

Wraz z wnioskiem opłaca się także zaliczkę na postępowanie.

Jakie konsekwencje ma upadłość firmy?

Dla przedsiębiorcy upadłość gospodarcza niesie ze sobą określone skutki. Po złożeniu wniosku firma nadal może działać, czyli pracownicy mogą nadal wykonywać swoje obowiązki. Powinna ona opłacać składki oraz podatki.

Następnie, gdy sprawa jest już rozpoznana, powołuje się syndyka. Ma on na celu zarządzać majątkiem firmy, który stanowi wówczas masę upadłościową.

Wybiera się także jedną z możliwych form postępowania upadłościowego. Jest ono prowadzone w paru trybach, a mianowicie upadłości likwidacyjnej albo upadłości układowej. Stosowane są także inne formy, na przykład likwidacja w upadłości, czyli pre-pack.