Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – co warto o niej wiedzieć?

Psychoterapia prowadzona jest w wielu różnych nurtach, czego celem jest pomoc pacjentom w różnych zaburzeniach psychicznych. Jednym z popularnych jest nurt poznawczo-behawioralny, który obecnie stosowany jest przez licznych psychologów, także w Polsce. Czym się charakteryzuje?

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapią poznawczo-behawioralną, inaczej z języka angielskiego CBT – Cognitive Behaviour Therapy, jest terapia, która bazuje na modelu powstawania zaburzeń psychicznych zakładającym, że to człowiek konstruuje własną rzeczywistość i intepretuję bodźce, które do niego dochodzą. Ojcem tego rodzaju psychoterapii jest dr Aron Beck, który znany jest ze swoich badań dotyczących depresji.

Jej celem jest zmiana sposobu myślenia oraz zachowania, co w konsekwencji prowadzi do poprawy samopoczucia. W przeciwieństwie do innych metod terapii CBT koncentruje się głównie na tym, co jest tu i teraz, nie skupiając się nadmiernie na przyczynach problemów.

Kiedy stosuje się CBT?

Wysoką efektywność notuje się przede wszystkim w przypadku:

  • nerwic
  • depresji
  • fobii społecznych
  • lęków napadowych
  • fobii różnych typów
  • schizofrenii
  • zespołu stresu pourazowego
  • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

Główną podstawą terapii poznawczo-behawioralnej jest docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, z których wypływają negatywne przeżycia pacjenta. Często jego interpretacje są zniekształcone lub przesadzone, co ma skutki w zaburzeniach wpływających na jego życie. Zatem terapia jest skoncentrowana na takiej modyfikacji sposobu myślenia, aby jej konsekwencją byłą zmiana emocji i zachowań.

Terapia polega na prowadzeniu sesji indywidualnych lub też grupowych, które nastawione są na rozwiązywanie bieżących trudności i problemów, czemu mogą towarzyszyć także różnego rodzaju eksperymenty behawioralne, które pokazują zależności między myśleniem, emocjami oraz zachowaniem. Czas trwania leczenia wynosi zwykle kilka miesięcy, dlatego jest to terapia zaliczana do krótkoterminowych.

Skuteczność CBT

Obecnie terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia różnych zaburzeń, w tym głównie depresji oraz lęków napadowych. W przypadku depresji jej skuteczność porównuje się nawet ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych. Zatem jak widać dobry psychoterapeuta to niezbędny element skutecznego leczenia.

Osoby chcące skorzystać z terapii poznawczo-behawioralnej powinny szukać gabinetów psychologicznych i psychoterapeutycznych, które prowadzą usługi w ramach tej właśnie metody.